Mikulášsky online koncert

6.12.2021 o 18:00Informácie k dištančnému vyučovaniu hudobnej náuky tried p. uč. Jakubíkovej nájdete tu:


Informácie k dištančnému vyučovaniu tanečného odboru nájdete tu:


Milí rodičia a žiaci, od pondelka sa brány našej školy znovu zatvoria. Všetky odbory prechádzajú na dištančné vyučovanie.

Viac informácií Vám dajú triedny učitelia. 


Naša škola sa pripravuje na online Mikulášsky koncert, 
ktorý by sme chceli spestriť prácami žiakov Výtvarného odboru.
Kto má chuť tvorit aj doma napriek všetkému je náš! Mikuláš, anjel a čertík...
Každá práca bude zapojená do súťaže na Facebooku, kde môžete hlasovať o najkrajšie a najoriginálnejšie dielo.
Súťaž bude trvať do 17.12.2021

Práce poprosím poslať v termíne do 3.12.2021 do správy na facebooku ZUŠ Tlmače
Výherca súťaže získa Mikulášky balíček plný prekvapení.

Viac info tu: Vianočná súťaž


Milí žiaci a rodičia,

do 3.12.2021 je vyučovanie Výtvarného odboru zrušené z dôvodu neprítomnosti p. uč. Harmadyovej.

V prípade nejasností nás kontaktujte mailom alebo telefonicky na kontakt@zus-tlmace.sk

Vedenie školy


Milí rodičia, aby sme predišli šíreniu Covid-19 na našej ZUŠ prosíme o dodržiavanie všetkých aktuálnych opatrení RUVZ. 

-Rodič bezodkladne informuje ZUŠ o karanténe dieťaťa.
-Ak je dieťa v nariadenej karanténe (v ZŠ) nesmie navštevovať ZUŠ.
-Po skončení karantény je potrebné priniesť/vyplniť dotazník o bezpríznakovosti.
-Dotazník o bezpríznakovosti priniesť po každej neprítomnosti na vyučovaní.
-V priestoroch ZUŠ je povinné prekrytie horných dýchacích ciest.
-V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.


Milí rodičia a žiaci, 
od pondelka 8.11.2021 prechádza výtvarný odbor na vyučovanie v obmedzených skupinách 5+1. 

K zadeleniu vášho dieťaťa do skupiny použite prosím tlačidlo vytvoriť rezerváciu nižšie ale vytvorte rezerváciu na stránke 
https://zus-tlmace.reservio.com

Ak výtvarný odbor navštevuje viac vašich detí prosím pre každé dieťa vytvorte novú rezerváciu s menom dieťaťa. Ak je možné, rezerváciu vytvorte na deň kedy prebiehala výučba vášho dieťaťa.
V prípade akýchkoľvek nejasností prosím kontaktujte p. uč. Jakubíkovú
jakubikova@zus-tlmace.sk 0902355228


Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk


Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete online vyplniť aj tu:

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.