Milí rodičia a žiaci,
8.10.2021 budú skúšky DĽH ZUŠKÁČIK nasledovne:

ZUŠKÁČIK 1 - zrušený z dôvodu karantény žiakov
ZUŠKÁČIK 2 - 13:30-14:40
ZUŠKÁČIK 3 - 14:40-16:30


Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk


Vyhlásenie o bezpríznakovosti môžete online vyplniť aj tu:

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.