Lenka a Dominika na súťaži Kremnické Laso

Lenka Berkešová a Dominika Kováčová sa umiestnili na 1. mieste v speváckej súťaži "Kremnické Laso"

zobraziť viac...


Ocenili sme absolventov 1. časti primárneho vzdelávania. 
Fotogaléria...


Lenka na súťaži Hľadá sa muzikálová hviezda...

Lenka Berkešová sa umiestnila na 1. mieste v súťaži "Hľadá sa muzikálová hviezda"

zobraziť viac...


Koncert ku Dňu Matiek

fotogaléria...


Talentové skúšky v ZUŠ Tlmače

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme... zobraziť viac


Úspech Lukáša Trnku na klavírnej súťaži...

V celoslovenských klavírnych súťažiach nás reprezentoval Lukáš Trnka, žiak 1.ročníka. V Topoľčanoch sa umiestnil v strieborno pásme... zobraziť viac


Úspechy detí zo Zuškáčiku na súťaži Píšťalenka Pískaj...

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Píšťalenka pískaj 2022, naši žiaci sa umiestnili nasledovne: v striebornom pásme Natália Herczegová , Martina Frtúsová, Hana Ižoldová... zobraziť viac


Úspech žiakov výtvarného odboru na súťaži Vesmír očami detí...

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach... zobraziť viacMilí rodičia,
aj v tomto zdaňovacom období sa naše občianske združenie Pulzácia umenia uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. Darujte 2% z dane žiakom ZUŠ Tlmače prostredníctvom Občianskeho združenia Pulzácia umenia.

Ďakujeme!


Vianoce krásne a čisté ako sneh,
na stole nech všetkým ľuďom 
rozvoniava oblátka a med.
Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,
všetkých ľudí nech láska a dobro naplní.
Nielen na Vianoce a na Nový rok,
ale počas všetkých dní
želáme Vám úspešný a šťastný nový rok. 

ZUŠ Tlmače


Milí rodičia a žiaci, od pondelka sa brány našej školy znovu zatvoria. Všetky odbory prechádzajú na dištančné vyučovanie.

Viac informácií Vám dajú triedny učitelia. Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.