OZNAMY:
Vyučovanie vo výtvarnom odbore je prerušené do 11.6.2021. 


15.6.2021 sa v ZUŠ nevyučuje (Absolventský koncert).


Vyučovanie tanečného odboru bude prebiehať vo štvrtok 10.7.2021 nasledovne:
1. skupina: 13:00 - 14:10
2. skupina: 14:15 - 15:25
3. skupina: 15:30 - 17:25


Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v mesiacoch Máj a Jún 2021 v priestoroch ZUŠ Tlmače na Školskej 11 v Tlmačoch- časť Lipník.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz - elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.

Vedenie ZUŠ Tlmače.


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.