Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny.


Základná umelecká škola v Tlmačoch v školskom roku 2021/2022 otvára vyučovanie v predmete HRA NA BICIE. 

Tešíme sa na všetkých záujemcov.


Združenie akordeonistov Slovenska organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl. Súťažná prehliadka bola v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Našu školu vo IV. kategórii reprezentoval Marek Uhnák, ktorý získal umiestnenie v striebornom pásme.
Na súťaž ho pripravila tr.uč. Renáta Godová.

                                                         Gratulujeme!


Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2021/2022 prebehnú v mesiacoch Máj a Jún 2021 v priestoroch ZUŠ Tlmače na Školskej 11 v Tlmačoch- časť Lipník.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať už teraz - elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.

Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.

Vedenie ZUŠ Tlmače.


Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.