ZUŠ Tlmače a OZ Pulzácia umenia organizuje Denný tanečný tábor pre deti od 6 do 12 rokov. Tábor je vhodný pre začiatočníkov aj pokročilých. Viac informácií získate v ZUŠ Tlmače na kontaktoch uvedených v sekcii kontakty.

Dátum: 1.7. - 4.7.2024
Pre deti od 6-12 rokov ...


Vesmír očami detí - aj tentorok úspešná ZUŠ Tlmače

Už tradične sa žiaci výtvarného odboru zúčasnili súťaže Vesmír očami detí.
Slávnostného vyhodnotenia okresného...Na Vidiečanovej Habovke - 

ZUŠ Tlmače v zlatom pásme vo všetkých kategóriách.
26.3.2024 Sa uskutočnilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA.


Zlato a striebro v Hnúšti

Súťaž "Hnúšťanský akord" je vedomostnou previerkou žiakov I. stupňa ZUŠ s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v oblasti hudobnej náuky ...


Milí rodičia,
aj v tomto zdaňovacom období sa naše občianske združenie Pulzácia umenia uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. Darujte 2% z dane žiakom ZUŠ Tlmače prostredníctvom Občianskeho združenia Pulzácia umenia.


Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do ZUŠ do 26.3.2024.

Ďakujeme!📸 Fotogaléria z Vianočného koncertu


📸 Fotogaléria z koncertu Hudba, Radosť, Priateľstvo...


Máme prvé miesto v okresnom kole B kategórii a C kategórii

HNÚŠŤANSKÝ AKORD

Dňa 05.12.2023 sa na našej Základnej umeleckej škole uskutočnilo okresné kolo medzinárodnej súťaže "Hnúšťanský akord 2023/2024" v predmete...


Z Prešporku sme priniesli zlato...


Piano v modernom rytme je klavírna súťaž, ktorá sa zameriava na interpretáciu ... 
V stredu 27.9.2023 o 16:30 sa v koncertnej sále ZUŠ Tlmače 
uskutoční rodičovské združenie, spojené s interným koncertom.


ZUŠ Tlmače, Školská 11, Tlmače- Lipník prijíma od žiakov

VZDELÁVACIE POUKAZY

do pondelka 25. septembra 2023

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale základné umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu,
a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť
príspevky na čiastočnú úhradu nákladov
na štúdium v ZUŠ (t. j. školné)
v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi v ZUŠ.

Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, nákup a údržbu
učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.


Ďalšie potrebné informácie dostanú žiaci u svojich triednych učiteľov.

Milí rodičia a žiaci,
srdečne Vás vítame v školskom roku 2023/2024. 

Tento školský rok bude taký, aký si ho urobíme. 

Aby všetko fungovalo k spokojnosti na oboch stranách prikladáme pár informácií a organizačných pokynov.

Začiatok školského roka je 4.9.2023.

Žiaci všetkých odborov si svoje predmety zadelia do 8.9.2023 u triednych učiteľov.

Predmety si budú učitelia zadeľovať nasledovne:

Bari Enea- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Ďatková Nina- Telefonicky
Didiáš Viliam- Utorok 5.9.2023 od 11:30
Godová Renáta- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Haladíková Rebeka- Utorok 5.9.2023 od 11:30
Harmadyová Andrea- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
István Martin- Utorok 5.9.2023 od 11:30
Jakubíková Nikola- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Kosorínová Mária- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Kráľ Juraj- Streda 6.9.2023 od 12:00
Kristiník Aleš- Telefonicky
Pompa Norbert- Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Szollosi Alexander Streda 6.9.2023 od 12:00
Uhnáková Frederika Pondelok 4.9.2023 od 10:30
Valachyová Radka- Utorok 5.9.2023 od 11:30

Nech sa nám teda darí! Všetkým žiakom, pedagógom i ostatným zamestnancom prajeme 
úspešný štart do nového školského roka!

Vedenie školy


Ak ste si ešte nestihli podať prihlášku do našej ZUŠ, máte jedinečnú možnosť. 

Vyhlásili sme 2. kolo talentových skúšok. Prihlásiť sa možete elektronicky cez náš web.

Tešíme sa na všetkých záujemcov od 21.8 do 8.9.2023. Záujemcovia budú na talentovú skúšku pozvaní telefonicky alebo emailom.

Ponuka predmetov:

Hudobný odbor: spev, hra na klavíri, keyboarde, cimbale, bicích, akordeóne, husliach, kontrabase, gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne.

Tanečný odbor: moderný tanec, scénický tanec, ľudový tanec, balet.

Výtvarný odbor: maľba, kresba, grafika, modelovanie, hrnčiarstvo, dekoratívne činnosti.Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom oznamujeme, že prijímacie talentové skúšky na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia v mesiacoch máj a jún 2023 v priestoroch ZUŠ na Školskej 11 v Tlmačoch, časť Lipník.
Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať elektronicky prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ. 

Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.


Naši klaviristi zahviezdili v Starej Ľubovni...


 Máme 3. miesto v Okresnom kole Slávik Slovenska 2023.


Fotogaléria Koncertu ku dňu Matiek v KD Tlmače- Lipník.


Úspech žiakov hudobného odboru na Levickom hudobnom festivale...


Zuškáčik na Stavaní mája v Hontianskej Vrbici.


Zuškáčik na Športových hrách seniorov vo Veľkých Kozmálovciach.


Žiaci hudobného odboru získali zlaté pásmo na klavírnej prehliadke v Sládkovičove... 


Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže 
Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné...

📷 Fotogaléria z Vianočného koncertu


Pozývame Vás na 

Vianočný koncert 

21.12.2022 o 16:30 

v SD Tlmače- Lipník. ZUŠ Tlmače pozýva na 

Jesenný interný koncert 
spojený s rodičovským združením.

16.11.2022 o 16:30 
v Koncertnej sále ZUŠ.


Milí rodičia a žiaci. 

Vrámci rekonštrukcie budovy, bude dnes rekonštruované vstupné schodisko a teda vstup smerom od javiska nebude možný. Prosím vstupujte smerom od brány- cez Výtvarný odbor. Vstup do školy bez prezúvok alebo návlekov je zákázaný! 

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školy


Dobrý deň, 

3.10.2022, z dôvodu rekonštrukcie školy, 
bude vyučovanie v hudobnom a výtvarnom odbore skrátené do 16:00.


ZUŠ Školská 11, Tlmače- Lipník 

prijíma od žiakov

VZDELÁVACIE POUKAZY 

do piatka 23. septembra 2022

ZUŠ neposkytuje záujmové vzdelávanie, ale umelecké vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu, a preto vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi v ZUŠ do 23. septembra 2022. 

Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, nákup a údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

Ďakujeme Vám za podporu.


Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Školská 11, Tlmače oznamuje, 

že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 16.09.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov /výmena vchodových dverí, murárske práce v prechodovej chodbe/.
Milí rodičia, žiaci...

Už zajtra 5. septembra naša ZUŠ Tlmače otvára svoje brány.

Pár organizačných pokynov:

  • Prosíme aby ste v areáli školy dodržiavali značenie chodníkov a vyvarovali sa prechádzaniu cez stavebné zábrany. 
  • Pohyb mimo budovu školy-len na vlastnú zodpovednosť.
  • Pri vstupe do ZUŠ sa prosím prezujte. Rodičia, použite návleky.
  • Zadeľovanie do rozvrhu hodín bude prebiehať od 9:00 a po osobnom dohovore s triednym učiteľom. 
  • Vyučovanie výtvarného odboru bude prebiehať v triede hudobnej náuky (budova hudobného odboru)
  • Prosíme aby ste odovzdali Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  
  • Ostatné informácie vám podajú triedni učitelia

Tešíme sa na Vás! :-)Ocenili sme absolventov 1. časti primárneho vzdelávania. 
Fotogaléria...


Milí rodičia, prihlásením do portálu iZUŠ môžete využívať:

-rozvrh hodín žiaka
-internetovú žiacku knižku
-príkaz na úhradu školného
-kontaktovať triedneho učiteľa, vedenie školy
a mnoho dalšieho.

Prístupové údaje obdržíte u triedneho učiteľa.

www.izus.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o. a v súlade s §44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu.