Členovia Rady školy

Bc. Mária Kosorínová - predseda / pedagogický zamestnanec

Mgr. art. Andrea Harmadyová - pedagogický zamestnanec

Bc. Miriam Šmatlíková - nepedagogický zamestnanec

Martin Majer - poslanec MsZ

Daniela Mikušová - poslanec MsZ

Ing. Martina Klučiarová - rodič

Ing. Zuzana Danišová- Líšková - rodič

Mgr. Renáta Godová - riaditeľ školy