Členovia Rady školy

Bc. Mária Kosorínová - predseda / pedagogický zamestnanec

Mgr. Nikola Jakubíková - pedagogický zamestnanec/zástupca riaditeľa školy

Bc. Miriam Šmatlíková - nepedagogický zamestnanec

Martin Majer - poslanec MsZ

Daniela Mikušová - poslanec MsZ

Mária Nayak - rodič

Ing. Martina Klučiarová - rodič

Mgr. Renáta Godová - riaditeľ školy