Kto sme my, učitelia:

  • Sme súdržný kolektív ľudí, ktorí sú, okrem iného, stále mladí duchom a radostní v srdci.
  • Nezávidíme si jeden druhému, ale navzájom sa podporujeme a pomáhame si. Vždy.
  • Vytvárame pre Vaše deti - našich žiakov priateľskú klímu priaznivo pôsobiacu na učenie sa.
  • Neustále sa vzdelávame a chceme sa zlepšovať, aby sme Vám a Vašim deťom, mohli sprostredkovávať kvalitné vzdelanie v oblasti umeleckej, ale i výchovnej.
  • Ako je všeobecne známe - doba ide vpred - a s ňou nastupujú do popredia i moderné technológie, ktorými sa snažíme vyučovanie v našej škole pre Vaše deti často obohacovať.
  • Každý úspech nás teší a hreje pri srdci, ale i neúspechy nás posúvajú vpred a pomáhajú nám stávať sa lepšími v tom, čo robíme, ale i lepšími ľuďmi celkovo. A presne to sa snažíme naučiť i našich žiakov - Vaše deti: NEVZDÁVAŤ SA, keď to nejde, ale ísť stále vpred za svojím cieľom.
  • Vieme, že každý z nás je jedinečná osobnosť, a tak sa snažíme pristupovať aj k našim žiakom a Vašim deťom - individuálne a osobito. Každý má svoje tempo učenia sa nových vecí, napredovania a zlepšovania sa - a každé toto tempo je dobré. Predsa - aj malé kroky vedú do cieľa...a každý ďalší krok je cieľom čiastkovým.
  • Neexistuje umenie bez talentu, ale talent bez jeho rozvíjania zakrpatieva. Preto je potrebné, aby naši žiaci trénovali, cvičili, kreslili, tancovali a spievali aj doma, vo voľnom čase - kľudne aj s Vami - rodičmi, starými rodičmi a súrodencami. Preto, prosíme Vás, majte záujem o ich domáce úlohy a zadania. Pýtajte sa ich, čo nové sa naučili. A nabádajte ich k tomu, aby Vám to ukázali, predviedli, časom aj sami od seba.
  • Opakovanie je matkou múdrosti; a umenie predsa vnáša do života človeka radosť a robí jeho dušu veselšou a srdce bohatším. :-)