Milí rodičia,
aj v tomto zdaňovacom období sa naše občianske združenie Pulzácia umenia uchádza o Vašu podporu vo forme 2% z dane. Darujte 2% z dane žiakom ZUŠ Tlmače prostredníctvom Občianskeho združenia Pulzácia umenia.

Ako máte postupovať Vám prikladáme v prílohe spolu s tlačivom na dve percentá.

Vyplnené tlačivo môžete priniesť aj do ZUŠ do 26.3.2024.

Ďakujeme!

Správa o hospodárení za rok 2020/2021