Pedagogickí zamestnanci


Bc. Norbert Pompa, DiS. art.

klavír / keyboard / korepetície

Frederika Uhnáková

klavír / súborová hra

Mgr. Zuzana Molnárová, DiS. art.

spev

Bc. Kristiník Aleš, DiS. art.

klarinet / saxofón / zobcová flauta

Bc. Alex Danihel, DiS. art.

cimbal

Juraj Kráľ, DiS. art.

gitara

Enea Bari, DiS. art.

kontrabas / violončelo

Martin Kukučka

bicie

Alexander Szollosi

husle

Marek Kocian

husle

Mgr. art. Andrea Harmadyová

výtvarný odbor

Bc. Radka Valachyová, DiS. art.

tanečný odbor

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Miriam Šmatlíková

ekonómka

Zuzana Herczegová

školníčka