Pedagogickí zamestnanci


Mgr. art. Norbert Pompa, DiS. art.

klavír / keyboard / korepetície

Frederika Uhnáková

klavír / detská ľudová hudba

Rebeka Haládiková

spev

Bc. Kristiník Aleš, DiS. art.

klarinet / saxofón / zobcová flauta

Nina Ďatková, DiS.art

cimbal

Juraj Kráľ, DiS. art.

gitara

Enea Bari, DiS. art.

kontrabas / violončelo

Martin István, DiS. art.

bicie

Alexander Szollosi

husle

Viliam Didiáš, DiS. art.

husle

Mgr. art. Andrea Harmadyová

výtvarný odbor

Mgr. art. Radka Valachyová, DiS. art.

tanečný odbor

Nepedagogickí zamestnanci

Bc. Miriam Šmatlíková

ekonómka

Zuzana Herczegová

školníčka