Výtvarný odbor poskytuje žiakom naučiť sa široký záber výtvarných techník.