Prihláška do ZUŠ

Tu nájdete potrebné informácie k prihláseniu sa do ZUŠ Tlmače

Všetkým záujemcov o štúdium v umeleckých odboroch našej školy - tanečnom, hudobnom a výtvarnom odbore oznamujeme, 

že 

prijímacie talentové skúšky pre školský rok 2024/2025 budú rozdelené do dvoch kôl a prebehnú v mesiacoch Máj a Jún 2024 v priestoroch ZUŠ Tlmače na Školskej 11 v Tlmačoch- časť Lipník.

Na prijímacie talentové skúšky sa môžete prihlasovať elektronicky, prostredníctvom riadiaceho a informačného systému základných umeleckých škôl IZUŠ.


Po vyplnení elektronickej prihlášky budú záujemcovia pozvaní na talentovú skúšku.

Vedenie ZUŠ Tlmače.AKO SA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY:

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasuje neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu elektronicky; plnoletý uchádzač sa prihlasuje taktiež elektronicky a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

Kliknutím na odkaz online prihláška zobrazíte prihlášku do základnej umeleckej školy. Prosíme, aby ste pred vyplnením prihlášky klikli na slovenskú vlajku vpravo hore. Následne sa Vám ako predvolená zobrazí ZUŠ Tlmače.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, alebo poštou, nestáva sa automaticky žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.