História školy

V školskom roku 1973/74 Ľudová škola umenia v Leviciach na čele s pani riaditeľkou Margitou Grébnerovou otvorila elokovanú triedu v Tlmačoch. Elokovaná trieda sa postupne rozšírila na pobočku. V septembri 1976 nastúpili do Tlmáč dve učiteľky: Helena Greksová - učila akordeón, Darina Tóthová - učila klavír. Neskôr sa otvorilo výtvarné oddelenie, ktoré získalo pevnú tradíciu.

V 80-tych rokoch sa realizovala rekonštrukcia budovy bývalej základnej školy. Pobočka získala vhodné priestory pre úspešnú výchovno-vzdelávaciu prácu. Od roku 1973 sa tu vystriedali viacerí učitelia. Boli takí, ktorí tu pobudli len krátko, ale boli medzi nimi takí, ktorí jej venovali najkrajšie roky života. Práve takou bola aj pani Helena Greksová. V roku 1989, keď sa škola osamostatnila sa stala riaditeľkou školy. Pod jej príkladným vedením dosahovala škola veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. Jej obetavá a nezištná práca v nás zanechala príjemné spomienky, ktorými sa vraciame do predošlých čias.

Roky však letia ako na krídlach. Rozšíril sa počet žiakov i učiteľov. Okrem hry na klavíri a akordeóne sa začalo aj s vyučovaním hry na dychové nástroje a spev. V roku 1993/94 sa otvorilo základné štúdium pre tanečnú a džezovú skupinu, v roku 2000 pribudla hra na cimbale a pani učiteľka Uhnáková založila ľudovú hudbu. V školskom roku 2004/2005 pribudla hra na husliach a kontrabase.

V školskom roku 2013/2014 bola škola presťahovaná z budovy nachádzajúcej sa v Tlmačoch do areálu Základnej školy na Lipníku do samostatných priestorov. K dispozícii máme 11 tried: na individuálne vyučovanie sa využíva 8 a na skupinové sú využívané 3. V súčasnosti na našej škole pôsobí 16 pedagógov.

Počet žiakov, ktorí majú záujem o umelecké vzdelanie našej škole a efektívne využívanie voľného času, stále narastá, čo nás nesmierne teší.