V hudobnom odbore sa vyučujú predmety:

 • spev,
 • hra na klavíri,
 • hra na keyboarde,
 • hra na cimbale,
 • hra na akordeóne,
 • hra na husliach,
 • hra na kontrabase, 
 • hra na violončele,
 • hra na gitare,
 • hra na zobcovej flaute,
 • hra na priečnej flaute,
 • hra na klarinete,
 • hra na saxofóne.

Ku každému individuálnemu predmetu (spev/hra na nástroji) je skupinový predmet HUDOBNÁ NÁUKA povinný.

Naša škola našim žiakom umožňuje i požičanie hudobného nástroja. Táto služba je umožnená najmä začínajúcim žiakom a žiakom prvých ročníkov. Služba je spoplatnená.