V tanečnom odbore sa vyučujú nasledovné druhy tanca:

  • moderný tanec,
  • ľudový tanec,
  • balet.