Úspechy a ocenenia 

výtvarného odboru

Vesmír očami detí 2022

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné umiestnenia:

vo 4. kategórii - ZUŠ ,/prípravné štúdium a 0.-4. ročník ZUŠ/

2.miesto Karin Holková Slnko, ja a Mesiac

3.miesto Jakub Árendáš Vesmírčania

v 5.kategórii - ZUŠ /5.-9. ročník ZUŠ/

1.miesto Soňa Árendášová Jupiter

3.miesto Laura Liliana Kajanová Súhvezdia zverokruhu

4.miesto Lucia Kabinová Star wars

Víťazom blahoželáme a pani učiteľke Mgr.art. Andrey Harmadyovej ďakujeme za prípravu žiakov.

Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola výtvarnej súťaže v Hurbanove.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 11.apríla 2022 o 14.00 hod. v priestoroch Tekovskej hvezdárne v Leviciach.Vesmír očami detí 2019

4. kategória ZUŠ: 1. - 4. ročník ZŠ:

1. miesto Alexandra Nelly Kajanová - Tajomstvo vesmíru

3. miesto Daren Roderik Stribula - IT

5. kategória ZUŠ: 5. - 9.ročník ZŠ:

2. miesto Kristína Turzová - Hra s vesmírom