Úspechy a ocenenia 

výtvarného odboru

Vesmír očami detí 2024 - aj tento rok úspešná ZUŠ Tlmače

Už tradične sa žiaci výtvarného odboru zúčasnili súťaže Vesmír očami detí.

Slávnostného vyhodnotenia okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťažesa zúčastnili aj naši žiaci. Do súťaže sa v rámci okresu zapojilo 50 škôl, zaslaných bolo približne 390 prác, preto aj konkurencia bola vysoká. Víťazné práce sú vystavené v Tekovskej hvezdárni do 26.04.2024 a následne budú posunuté do celoslovenského kola súťaže.

Výsledky súťaže:

4. kategória (ZUŠ, prípravné štúdium a 0.-4. ročník ZUŠ)

1. miesto L. Kupčiová /ZUŠ Tlmače
2. miesto K. E. Kajanová /ZUŠ Tlmače
3. miesto B. Sabo /ZUŠ Tlmače

Zapojili sa: E. Šerešová, M. Mihályová

5. kategória (ZUŠ 5.-9. ročník ZUŠ)

1. miesto L. Mezeiová /ZUŠ Tlmače
2. miesto N. Herczegová /ZUŠ Tlmače
3. miesto V. Špirková /ZUŠ Tlmače

Zapojili sa: R. Jančová, T. Torda


Vesmír očami detí 2023

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže
Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné umiestnenia:

vo 4. kategórii – ZUŠ /1.-4. ročník ZŠ/

1.miesto Vilma Mihályová Lajka

3.miesto Jakub Árendáš Vesmírny cudzinec

4.miesto Nikola Uhnáková Znamenia

v 5.kategórii – ZUŠ /5.-9. ročník ZŠ/

1.miesto Lucia Betinová Vesmírny tanec

2.miesto Natália Herczegová Vesmír

4.miesto Valentína Kovárová Hra s vesmírom

5.miesto Simona Havranová Vesmírny úsmev

Víťazom blahoželáme a pani učiteľke Mgr. art. Andrey Harmadyovej ďakujeme za prípravu žiakov.

Víťazné práce na prvých piatich miestach v každej kategórii postupujú do celoštátneho kola výtvarnej súťaže v SÚH v Hurbanove.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 18.apríla 2023 o 14.00 hod. v priestoroch Tekovskej hvezdárne v Leviciach. Uvedené práce budú vystavené v priestoroch Tekovskej hvezdárne od 19.04. – 27.04.2023.


Vesmír očami detí 2022

Žiaci výtvarného odboru získali v okresnom kole Celoštátnej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, ktorú každoročne organizuje Tekovská hvezdáreň v Leviciach nasledovné umiestnenia:

vo 4. kategórii - ZUŠ ,/prípravné štúdium a 0.-4. ročník ZUŠ/

2.miesto Karin Holková Slnko, ja a Mesiac

3.miesto Jakub Árendáš Vesmírčania

v 5.kategórii - ZUŠ /5.-9. ročník ZUŠ/

1.miesto Soňa Árendášová Jupiter

3.miesto Laura Liliana Kajanová Súhvezdia zverokruhu

4.miesto Lucia Kabinová Star wars

Víťazom blahoželáme a pani učiteľke Mgr.art. Andrey Harmadyovej ďakujeme za prípravu žiakov.

Víťazné práce postupujú do celoštátneho kola výtvarnej súťaže v Hurbanove.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 11.apríla 2022 o 14.00 hod. v priestoroch Tekovskej hvezdárne v Leviciach.Vesmír očami detí 2019

4. kategória ZUŠ: 1. - 4. ročník ZŠ:

1. miesto Alexandra Nelly Kajanová - Tajomstvo vesmíru

3. miesto Daren Roderik Stribula - IT

5. kategória ZUŠ: 5. - 9.ročník ZŠ:

2. miesto Kristína Turzová - Hra s vesmírom