Úspechy a ocenenia 

výtvarného odboru

Vesmír očami detí 2019

4. kategória ZUŠ: 1. - 4. ročník ZŠ:

1. miesto Alexandra Nelly Kajanová - Tajomstvo vesmíru

3. miesto Daren Roderik Stribula - IT

5. kategória ZUŠ: 5. - 9.ročník ZŠ:

2. miesto Kristína Turzová - Hra s vesmírom