Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove  

Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove sa uskutočnila 30.04.2021 v priestoroch školy prezenčnou formou.

Našu školu reprezentoval Marek Uhnák so skladbami Mozart-Say: Alla Turca Jazz, M Mier: Nocturne a G. Martin: Dark-Eyes Boogie 

Marek sa stal Laureátom 5.kategórie.
Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.

Blahoželáme!


16. a 17.5.2019 sa v ZUŠ Nové Zámky uskutočnila 4. akordeónová súťažná prehliadka umeckých škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovali Marek Uhnák z triedy Mgr. Renáty Godovej. Hra akordeonistov bola na špičkovej úrovni. Marek sa umiestnili v striebornom pásme III. kategórie.
Blahoželáme a ďakujeme.    


Piano v modernom rytme
Bojnice

Dňa 23.5.2019 sa v ZUŠ Bojnice konala ďalšia klavírna súťaž "Piano v modernom rytme". Marek Uhnák v 2. kategórii sólo získal krásne Zlaté pásmo. Pripravila ho p. uč. Frederika Uhnáková Gratulujeme.  Levický hudobný festival 2019

Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.

  • Z akordeónovej triedy pani riaditeľky Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v III. kategórii získal zlaté pásmo.
  • Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Marek Uhnák umiestnil v zlatom pásme a zároveň získal cenu za interpretáciu klavírnej skladby Dark-Eyes Boogie.

  • Z klavírnej triedy pani učiteľky Nikoly Lebocovej sa v II.kategórii Liana Mezeiová umiestnila v striebornom pásme.

BLAHOŽELÁME!


Schneiderova Trnava 2019

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola opäť zapojila do súťaže Schneiderova Trnava. Je to celoslovenská interpretačná súťaž, ktorá sa koná od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia a v roku 2019 sa uskutočnil už jej 19.ročník . V 3. kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme a Cenu Mesta Trnava. Blahoželáme!


Celoslovenská súťaž v hre na saxofón 2019 Stará Ľubovňa

Michal Kabát naceloslovenskej saxofónovej súťaži v Starej Ľubovni získal v III. kategórii ocenenie v striebornom pásme. Na súťaž ho pripravil pán učiteľ Aleš Kristiník, klavírny doprovod pán učiteľ Norbert Pompa.


Cimbalový PREŠPORK 2019

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ Cimbalový Prešpork sa uskutočnila v ZUŠ J. Kresánka v Bratislave. Našu školu reprezentoval z cimbalovej triedy pána učiteľa Alexa Danihela Filip Ernest Hudák v II. kategórii. Získal ocenenie v striebornom pásme. Blahoželáme!