27. apríla sa žiačky z flautovej triedy p. učiteľky Kosorínovej zúčastnili súťažnej prehliadky Levický hudobný festival. Emma Benčatová v sólovej hre získala bronzové pásmo. Ďakujeme, Norbert Pompa, za korepetície. 

 V komornej hre sa predviedli Miriam Ďurovská a Hanka Grófová, umiestnili sa v bronzovom pásme. 

Karolína Lacková a Lenka Mihálová získali zlaté pásmo. Za klavírnu spoluprácu v komornej hre ďakujeme nášmu bývalému žiakovi Marekovi Uhnákovi. 

 Odnášame si ceny aj úsmevy, pekné zážitky a najmä nové skúsenosti. 


V dňoch 24. a 25. apríla sa uskutočnila spevácka súťaž Spievam, spievaš v Kremnici. 

Zo speváckej triedy pána učiteľa Patrika Mlynárika, sme mali zastúpenie vo dvoch kategóriách. Ľudová pieseň: 

1. kategória Miroslav Čecha získal 1.miesto 
3. kategória Hana Ižoldová 1. miesto
4. kategória Michaela Uhnáková 1. miesto

Populárna pieseň: 

3. kategóriaViola Vančová 1. miesto

Ďakujeme za reprezentáciu školy.


Po ôsmykrát sa v Sládkovičove uskutočnila celoslovenská súťažná prehliadka žiakov základných umeleckých škôl v sólovej hre na klavíri. 

Našu školu reprezentovali žiaci z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. 

Sofia Gavronská, Nela Jelínková v 1. kategórii získali ocenenie v zlatom pásme. V 2. kategórii bol Lukáš Trnka ocenený v zlatom pásme. Blahoželáme. 

Ďakujeme za reprezentáciu školy.


Zuškáčik na súťaži Píšťalenka Pískaj

Regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Píšťalenka pískaj 2022, naši žiaci sa umiestnili nasledovne: v striebornom pásme Natália Herczegová , Martina Frtúsová, Hana Ižoldová, Tadeáš Valachy, Lucia Frtúsová zlaté pásmo s návrhom na postup, Michaela Uhnáková zlaté pásmo priamy postup do krajského kola, Tamara Valachyová zlaté pásmo. DSS zlaté pásmo s návrhom na postup. Na súťaži ich doprevádzali pán učiteľ Marek Kocian husle, Marek Uhnák akordeón, Peter Jakubík kontrabas. V kategórii sólisti inštrumentalisti získal Marek Uhnák v hre na akordeón zlaté pásmo. Na prehliadky ich pripravila pani zástupkyňa Nikola Jakubíková.


Úspech Lukáša Trnku na klavírnych súťažiach

V celoslovenských klavírnych súťažiach nás reprezentoval Lukáš Trnka, žiak 1.ročníka. V Topoľčanoch sa umiestnil v strieborno pásme, v Sládkovičove v zlatom pásme a bol absolútnym víťazom vo svojej kategórii. Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.


Cimbalový Prešporok 2021

V dňoch 15. a 16. októbra sa konal 11. ročník Celoslovenskej súťaže v sólovej hre na cimbale žiakov ZUŠ "Cimbalový Prešporok 2021". Súťaž prebiehala v piatok celý deň na elokovanom pracovisku na Sekulskej ulici, členmi poroty boli: prof. Viktória Herencsár, ArtD., Mgr. art. Juraj Helcmanovský a Mgr. Miriam Trgová. Celkom sa na súťaži predstavilo 32 žiakov zo štrnástich ZUŠiek. 

Našu školu reprezentoval Filip Ernest Hudák so skladbami František Repa: Bodaj by vás, vy mládenci, Martha Mier: Dreams bright and beautiful a Jaromír Novotný: Sandy Rag 

Filip sa umiestnil v zlatom pásme v III. kategórií.
Na súťaž ho pripravil p. učiteľ Danihel.

Blahoželáme!


Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove  

Klavírna súťažná prehliadka v Sládkovičove sa uskutočnila 30.04.2021 v priestoroch školy prezenčnou formou.

Našu školu reprezentoval Marek Uhnák so skladbami Mozart-Say: Alla Turca Jazz, M Mier: Nocturne a G. Martin: Dark-Eyes Boogie 

Marek sa stal Laureátom 5.kategórie.
Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.

Blahoželáme!


16. a 17.5.2019 sa v ZUŠ Nové Zámky uskutočnila 4. akordeónová súťažná prehliadka umeckých škôl na Slovensku. Našu školu reprezentovali Marek Uhnák z triedy Mgr. Renáty Godovej. Hra akordeonistov bola na špičkovej úrovni. Marek sa umiestnili v striebornom pásme III. kategórie.
Blahoželáme a ďakujeme.    


Piano v modernom rytme
Bojnice

Dňa 23.5.2019 sa v ZUŠ Bojnice konala ďalšia klavírna súťaž "Piano v modernom rytme". Marek Uhnák v 2. kategórii sólo získal krásne Zlaté pásmo. Pripravila ho p. uč. Frederika Uhnáková Gratulujeme.  Levický hudobný festival 2019

Hlavným cieľom súťažnej prehliadky je motivácia žiakov ZUŠ ku kvalitnej interpretácii hudobných diel. Príprava na verejné vystúpenie spojená so súťažnou atmosférou nabáda žiakov k prekonávaniu vlastných možností. Dôležitým aspektom je aj možnosť príjemného priateľského stretnutia a vzájomného spoznávania sa s rovesníkmi, ktorí majú podobné voľnočasové aktivity.

  • Z akordeónovej triedy pani riaditeľky Renáty Godovej reprezentoval Marek Uhnák, ktorý v III. kategórii získal zlaté pásmo.
  • Z klavírnej triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej sa Marek Uhnák umiestnil v zlatom pásme a zároveň získal cenu za interpretáciu klavírnej skladby Dark-Eyes Boogie.

  • Z klavírnej triedy pani učiteľky Nikoly Lebocovej sa v II.kategórii Liana Mezeiová umiestnila v striebornom pásme.

BLAHOŽELÁME!


Schneiderova Trnava 2019

V školskom roku 2018/2019 sa naša škola opäť zapojila do súťaže Schneiderova Trnava. Je to celoslovenská interpretačná súťaž, ktorá sa koná od roku 2001 na pôde Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave. Vznikla na podnet pedagógov klavírneho a sláčikového oddelenia a v roku 2019 sa uskutočnil už jej 19.ročník . V 3. kategórii v sólovej hre na klavíri reprezentoval školu Marek Uhnák, z triedy pani učiteľky Frederiky Uhnákovej. Marek Uhnák získal ocenenie v zlatom pásme a Cenu Mesta Trnava. Blahoželáme!


Celoslovenská súťaž v hre na saxofón 2019 Stará Ľubovňa

Michal Kabát naceloslovenskej saxofónovej súťaži v Starej Ľubovni získal v III. kategórii ocenenie v striebornom pásme. Na súťaž ho pripravil pán učiteľ Aleš Kristiník, klavírny doprovod pán učiteľ Norbert Pompa.


Cimbalový PREŠPORK 2019

Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ Cimbalový Prešpork sa uskutočnila v ZUŠ J. Kresánka v Bratislave. Našu školu reprezentoval z cimbalovej triedy pána učiteľa Alexa Danihela Filip Ernest Hudák v II. kategórii. Získal ocenenie v striebornom pásme. Blahoželáme!