Aktuality

Pozdravujem všetkých svojich žiakov!
Nakoľko som doma v karanténe a ani budúci týždeň to nevyzerá ináč. Mikuláš je takmer za dverami a pre vás menších, mladších ale aj starších a väčších je to udalosť, na ktorú sa každoročne tešíte a pripravujete.

Aj naša škola sa pripravuje na online Mikulášsky koncert, ktorý by sme chceli spestriť vašimi prácami. Kto má chuť tvorit aj doma napriek všetkému je náš! Mikuláš, anjel a čertík....

Nebudem vás zväzovať technikami. Každý nech nakreslí, namaľuje, či vytvorí jednotlivo postavy, alebo ako neodmysliteľnú trojicu.

Inšpirovať sa môžete TU!

Každá práca bude zapojená do súťaže na Facebooku, kde môžete hlasovať o najkrajšie a najoriginálnejšie dielo. Súťaž bude trvať do 17.12.2021

Práce poprosíme poslať v termíne do 3.12.2021 do správy na Facebooku ZUŠ Tlmače.

Výherca súťaže získa Mikulášky balíček plný prekvapení.

Pravidlá:
Súťaž bude prebiehať na Facebookovej stránke ZUŠ Tlmače od 3.12.2021 do 19.12.2021
Priebeh súťaže: Na Facebooku ZUŠ Tlmače bude vytvorený album Vianočná súťaž, kde budú nahrané fotografie diel vytvorených žiakmi ZUŠ Tlmače. Za každú fotografiu bude možné hlasovať prestredníctvom tlačidla Like/Páči sa mi to. Dielo s najväčším počtom hlasov vyhráva súťaž a získa cenu. Výsledky súťaže budú vyhlásene 20.12.2021 stránkou ZUŠ Tlmače na Facebooku.

P. učiteľka Harmadyová


Čepček a Perlová Parta

V nedeľu 24.10.2021 sa DSsk pôsobiaca pri ĽH Zuškáčik zúčastnila na prehliadke interpretov ľudových piesní. 

Prehliadka sa konala v CK Junior v Leviciach


Za reprezentáciu našej školy ďakujeme!  Úspech nášho žiaka Filipa Ernesta Hudáka na cimbalovej súťaži Cimbalový Prešporok 2021

Viac info tu:


Združenie akordeonistov Slovenska organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl. Súťažná prehliadka bola v tomto roku realizovaná v online priestore prostredníctvom videonahrávok. Našu školu vo IV. kategórii reprezentoval Marek Uhnák, ktorý získal umiestnenie v striebornom pásme.Na súťaž ho pripravila tr.uč. Renáta Godová.

Gratulujeme!


Do konca školského roka nás čakajú ešte dva koncerty. Všetkých Vás srdečne pozývame.


Absolventské skúšky z hudobnej náuky
Blíži sa koniec školského roka, a to je, už tradične, čas skúšania, preverovania vedomostí. Aj napriek komplikovanej pandemickej situácii si mohli žiaci hudobného odboru 3.ročníka 2.časti overiť svoje vedomosti z hudobnej náuky. Skúšky sa skladali z dejín hudby a z teórie: stupníc, intervalov a akordov. Všetci túto skúšku zvládli a touto skúškou ukončili povinnú hudobnú náuku.
Gratulujeme  


Dievčatá zo Zuškáčiku II nahrali pre deti zo ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach ľudové piesne do predstaveniaČin-Čin.
Našu spoluprácu si môžete pozrieť v priloženom videu.

____________________________

Priečna flauta: Emma Benčatová
Cimbal: Lucia Frtúsová
Akordeón: Martina Frtúsová
Piesne pripravila: Mgr. Nikola Jakubíková

Marek Uhnák so skladbami Mozart-Say: Alla Turca Jazz, M Mier: Nocturne a G. Martin: Dark-Eyes Boogie sa stal Laureátom 5.kategórie na Klavírnej súťažnej prehliadke v Sládkovičove 30.04.2021 Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.
Gratulujeme!