Aktuality

Do konca školského roka nás čakajú ešte dva koncerty. Všetkých Vás srdečne pozývame.


Absolventské skúšky z hudobnej náuky
Blíži sa koniec školského roka, a to je, už tradične, čas skúšania, preverovania vedomostí. Aj napriek komplikovanej pandemickej situácii si mohli žiaci hudobného odboru 3.ročníka 2.časti overiť svoje vedomosti z hudobnej náuky. Skúšky sa skladali z dejín hudby a z teórie: stupníc, intervalov a akordov. Všetci túto skúšku zvládli a touto skúškou ukončili povinnú hudobnú náuku.
Gratulujeme  


Dievčatá zo Zuškáčiku II nahrali pre deti zo ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach ľudové piesne do predstaveniaČin-Čin.
Našu spoluprácu si môžete pozrieť v priloženom videu.

____________________________

Priečna flauta: Emma Benčatová
Cimbal: Lucia Frtúsová
Akordeón: Martina Frtúsová
Piesne pripravila: Mgr. Nikola Jakubíková

Marek Uhnák so skladbami Mozart-Say: Alla Turca Jazz, M Mier: Nocturne a G. Martin: Dark-Eyes Boogie sa stal Laureátom 5.kategórie na Klavírnej súťažnej prehliadke v Sládkovičove 30.04.2021 Na súťaž ho pripravila pani učiteľka Frederika Uhnáková.
Gratulujeme!