8. týždeň

Formát A4, ľubovoľná technika. Snehuliak môže mať jedno aj viac brušiek, môže byť oblečený, môže mať ruky, nohy, môže robiť čokoľvek (aj písať domácu úlohu)