Úloha pre 1., 2., a 3. ročník

18.01.2021

Snehuliak. 

 Formát A4, ľubovoľná technika. Snehuliak môže mať jedno aj viac brušiek, môže byť oblečený, môže mať ruky, nohy, môže robiť čokoľvek (aj písať domácu úlohu) 

Inšpiráciu nájdete v linku nižšie.