4. týždeň

Na našu úlohu potrebujeme farebný papier A4, najlepšie žltý, hnedý, oranžový, alebo aj modrý ako na obrázku. Predkreslíme si fľašu s malým hrdielkom, ako na obrázku, najlepšie aby bola čo najväčšia, aby bolo z papiera máličko odpadu. Nech sa nám do fľaše zmesti čo najviac ovocia alebo zeleniny. Budeme zatvárať. Potrebujeme ďalej plastelínu, rôzne...

V novej úlohe budeme robiť kombinovanú koláž s kresbou. To znamená, že si najprv pohľadáme rôzne časopisy, v ktorých hľadáme zvieratá alebo ľudí. Najlepšie celú postavu, celé telo. Ale fantázii sa medze nekladú. Postupne si obrázky povystrihujeme. Minimálne jeden, maximálne tri. Potom si na chystáme výkres A4. Začneme premýšľať a prikladať obrázky...

Môžu robiť aj žiaci druhého stupňa.
Táto téma je viac fantazijná, nakoľko v nej budeme pracovať s podobizňou zvieraťa. Budeme vytvárať fantazijného tvora, až mutujúceho, spojeného z viacerých zvierat. Minimálne dve, maximálne tri. Technika pero kresba, alebo ceruzka, pri kresbe ceruzkou môžeme zostať v čiernobielej verzii, alebo zvoliť farebnú...