Úloha pre 6., 7., 8. a 9. ročník

16.11.2020

Môžu robiť aj žiaci druhého stupňa. 

Táto téma je viac fantazijná, nakoľko v nej budeme pracovať s podobizňou zvieraťa. Budeme vytvárať fantazijného tvora, až mutujúceho, spojeného z viacerých zvierat. Minimálne dve, maximálne tri. Technika pero kresba, alebo ceruzka, pri kresbe ceruzkou môžeme zostať v čiernobielej verzii, alebo zvoliť farebnú verziu. Kto by chcel môže vytvoriť i zviera s ľudskými črtami. To znamená, že bude oblečené v ľudskom odeve, a bude vykonávať ľudské činnosti. Ako v bájkach. Technika platí ta istá. 

Prikladám vzory pre inšpiráciu.