2. úloha pre 5., 6. a 7. ročník

03.11.2020

Vyberieme si ľubovoľné príslovie, alebo porekadlo. Na výkres formátu A4 si navrhneme rôzne členenie rovnými alebo zvlnenými čiarami. Môžete rozdeľovať výkres aj po šírke aj po dĺžke. Najmenej 4 a najviac 6 čiar, ktoré delia výkres. Potom do jednotlivých riadkov začneme vypisovať text, tak aby sa dotýkal horných a dolných čiar. Ak nám text porekadla už skončil, znova ho zopakujeme až po koniec. Pozri postup na fotkách. Potom začneme postupne vyfarbovať jednotlivé plôšky, ktoré nám vznikli pri písaní textu, dbáme na to aby sa farby vedľa seba neopakovali, aby nám text nezanikal. Môžete farbiť celú plochu jednoliato farebne, no môžete jednotlivé plôšky aj tienovať. Môžete farebnosť zvoliť, ako pestrú škálu, alebo vybrať a ladiť v studených, či teplých odtieňoch farieb. Technika: pastelky, fixky, voskovky, vodové farby.