Mgr. Nikola Jakubíková

Informácie pre rodičov a žiakov 

Kontakt:
emailjakubikova@zus-tlmace.sk
mobil: +421902355228Zadané úlohy nahrávajte do Google Triedy alebo odosielajte na mail jakubikova@zus-tlmace.sk

Materiály k vyučovaniu pridávam do Google Triedy.


kliknutím na svoju triedu budete presmerovaný: