Školné a poplatky

Individuálne vyučovanie

Hudobný odbor

12€

Prípravné štúdium

Hudobný odbor

9€

Druhý hlavný nástroj

Hudobný odbor

17€

Nepovinný predmet (1 hod.)

HO /hra na nástroj, spev/

10€

Nepovinný predmet (1/2 hod.)

HO /hra na nástroj, spev/

5€

Výtvarný odbor

9€

Literárno-dramatický odbor

9€

Individuálne vyučovanie ŠPD /1 hod./

25€

Individuálne vyučovanie ŠPD /1,5 hod./

30€

Skupinové vyučovanie ŠPD

17€

Rodičovský príspevok

(1 dieťa / 2 deti / 3 a viac detí)

/putuje na účet OZ Pulzácia umenia pri ZUŠ Tlmače/

15€ / 20€ / 25€

INFORMÁCIE K PLATBÁM

Školné

  • IBAN: SK72 5600 0000 0071 6004 7002
  • Pri platbe vždy uvádzať MENO a PRIEZVISKO dieťaťa.
  • VS (variabilný symbol) 8-číslie: hraničné mesiace obdobia platby + rok.
Školné sa vypláca 3x ročne v intervaloch:


  1. obdobie sept. - dec. vyplatiť do 20. 10. 2020: VS 09122020
  2. obdobie jan. - mar. vyplatiť do 20. 02. 2O21: VS 01032021
  3. obdobie apríl - jún vyplatiť do 20. 05. 2021: VS 04062021

Rodičovský príspevok

OZ Pulzácia umenia

  • IBAN: SK80 5600 0000 0071 9538 9002