Nástenka

Milí rodičia, pozývame vás spolu s nami sledovať online koncert "Všetkým Mamám"
12.5.2021 o 17:30 na Facebooku ZUŠ Tlmače.

Link pre pripojenie účinkujúcich:
meet.google.com/igo-vcbt-zqg

Program akcie bude čoskoro dostupný.Milí rodičia, pozývame vás spolu s nami sledovať online Jarný koncert.
30.3.2021 o 17:30 na Facebooku ZUŠ Tlmače.

Informácie pre účinkujúcich:
-Adresa pripojenia: www.meet.google.com/tdk-jrpj-jze
-Čas pripojenia: od 17:00-17:25 (po tomto čase už nebudete ku koncertu pripojení)
-Začiatok koncertu: 17:30
-Počas koncertu (po začatí koncertu) sa prosím už nepripájajte, ruší to chod koncertu a živé vysielanie.
-Po predstavení Vášho čísla v programe si prosím zapnite kameru a mikrofón!!!
-Počas koncertu nepoužívajte chat v aplikácií.
-Pri akýchkoľvek problémoch (organizačných alebo technických)
volajte 0902355228 (Mgr. Jakubíková) aj počas koncertu.Pozývame Vás na online polročný koncert.
Koncert bude naživo vysielaný na našom facebooku. 

Link pre pripojenie účinkujúcich: 

meet.google.com/oid-jjkx-cdo 


10.1.2021

Milí rodičia a žiaci, podľa rozhodnutia ministra z 8. 1. 2021 s účinnosťou od 11. 1. 2021 pokračuje vyučovanie v ZUŠ Tlmače dištančne. 


20.12.2020

26.10.2020
Zmena termínu jesenných prázdnin:


23.10.2020
Od 26.10.2020 prechádza ZUŠ Tlmače (individuálne aj skupinové predmety) na dištančnú výučbu (online). Prosíme rodičov a žiakov aby sa do vyučovania aktívne zapájali a rešpektovali pokyny učiteľov. Viac informácií nájdete v sekcií "Učíme online".  


11.10.2020
Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste kontaktovali p. učiteľku Harmadyovú ohľadom dištančného vyučovania Výtvarného odboru. Kontaktný email: andrea.harmadyova@gmail.com.

Ďakujeme! 😊


11.10.2020
Vážení rodičia a žiaci,
na základe opatrení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid 19, bude vyučovanie skupinových predmetov (hudobná náuka, výtvarný odbor, tanečný odbor, hudobné súbory a skupiny) prebiehať DIŠTANČNOU formou. O priebehu dištančného vyučovania Vás bude informovať triedny učiteľ. Individuálne vyučovanie naďalej prebieha prezenčnou formou. 


11.9.2020
Milí rodičia, vyučovanie tanečného odboru začína od 21.9.2020. 


1.9.2020
Milí rodičia, prosím nezabudnite, že tak ako do ZŠ, potrebujete predložiť čestné prehlásenie aj do ZUŠ. Tlačivo si môžete stiahnuť v odkazoch nižšie. Tlačivá tiež budú pripravené pred ZUŠ.

Tešíme sa na Vás 😊

Príloha č. 3:

https://www.minedu.sk/data/att/17078.docx

Príloha č.4:

https://www.minedu.sk/data/att/17079.docx