Úloha pre 6., 7., 8., 9. ročník, druhý stupeň a štúdium pre dospelých

08.12.2021

Téma na tento týždeň znie "portrét". 

Portrét v ľubovoľnom ponímaní. To znamená, že môže byť realistický, štylizovaný, dekoratívny adt.. 

V štýle umeleckých smerov ako kubizmis, fauizmus, serrealizmus, pointilizmus atď. 

A tiež dávam voľnú ruku čo sa techniky týka. Kresba, maľba, koláž. 

Formát A3 a viac.