Úloha pre 1., 2., 3. a 4. ročník

29.01.2021

Našou ďalšou témou je vymyslieť a vytvoriť vzor na látku, ktorú by sme chceli mať doma na svojom vankúšiku, obruse, závese na okno, alebo na koberci vo svojej izbe. Prváci, prípravkári a druháci si zvolia formát A4, môžu použiť temperové farby, vodové farby, ale aj farebný papier( vystrihujem rôzne tvary, rovnaké i rôzne ako kruh, štvorec, obdĺžniky, trojuholník, ovál, tenšie prúžky, slzičky a pod.) podklad si zvolíme buď biely alebo farebný. Zahráme sa na dizajnéra látok a hravo ukladáme a vrstvime vedľa seba prípadne na seba tvary, ktoré sme si vystrihli. Otáčame, hľadáme ako by sa nám ten vzor najlepšie pozdával. Keď si budeme istí a spokojní, môžeme lepiť vzor na papier. Tí, ktorí sa rozhodli pre temperové alebo vodové farby, použijú štetec, prst, niečo čím by sa dalo maľovať, pripadne otáčať farbu na papier. Taktiež si môžu dopredu pripraviť a namaľovať podklad rôznymi farbami. Vzory opakujeme, kladieme vedľa seba, do radov, pásov, kruhov, vlniek, šikmo, rovno, vodorovne a zvislo. Môžu sa prekrývať, spájať. Fantázia je náš kamarát . Tretiaci a štvrtáci v základe to isté, prípadne môžu kombinovať techniky navzájom. Môžu použiť aj väčší formát A3. Vy starší sa snažte dodržať opakovanie a pravidelnosť vzoru. Prikladám množstvo obrázkov pre inšpiráciu. Teším sa na Vaše nápady.