Téma pre 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. ročník aj pre druhý stupeň štúdia

13.02.2021

Téma pre 1,2,3, 4,5,6,7,8,9 aj pre druhý stupeň štúdia. Taktiež pre štúdium dospelých. 

Maľovanie na kamene. 

Malí žiaci by si mali vyberať väčšie kamene, aby sa im ľahšie maľovalo. Maľujeme temperami, akrylom, alebo akrylovými fixkami. Prípadne môžete pomocou tavnej pištole ozdobiť kameň korálkami alebo iným vhodným materiálom. Téma ľubovoľná.Môžete maľovať sólo kamene, ale aj súpravu tematickú.