Téma pre 1., 2., 3. a 4. ročník

26.01.2021

Téma na tento týždeň. Pre ročník 1,2,3,4. 

Témou je vtáčia búdka, krmítko, umiestnené na strome prípadne pri okne... A inde . Jeden a viac vtáčikov, ktoré sedia okolo na konári alebo v krmítku. Sýkorky, vrabce napríklad. Formát A4, kombinovaná technika.  

Inšpirácie: 

https://photos.app.goo.gl/idwyxe4EUdA67473A