3. úloha pre 1., 2., 3., a 4. ročník

10.11.2020

Každý z Vás má iste svoje obľúbené zviera, či už ho máte doma, alebo by ste ho chceli mať doma, majú ho Vaši starí rodičia, alebo kamaráti. Skrátka si vyberiete jedno ľubovoľné zvieratko a to bude naša ďalšia téma. 

Budeme kreslť len hlavu zvieratka, portrét. 

Budeme sledovať jeho oči, nos, papuľku, fľaky, pásiky, farebné prechody na jeho srsti, či koži. Kreslíme na formáty A4, A3. 

Dbajme, aby bola hlava zvieratka čím väčšia, aby zaplnila výkres. 

 Technika: pastelky, fixky, tempery, akvarel, voskovky, spokojne môžete aj kombinovať jednotlivé techniky. 

Zvieratko môžete kresliť spredu, i zboku. Mačka, pes, zajac, kôň, sliepka, kohút, kačica. 

Potešíme sa exotickým zvieratám.