Individálne vyučovanie

Od 26.10.2020 prechádza ZUŠ Tlmače (individuálne aj skupinové predmety) na dištančnú výučbu (online). Prosíme rodičov a žiakov, aby sa do vyučovania aktívne zapájali a rešpektovali pokyny učiteľov. Pre viac informácií prosím kontaktujte svojho triedneho učiteľa.