2. týždeň

28.11.2020

Vyberieme si ľubovoľné príslovie, alebo porekadlo. Na výkres formátu A4 si navrhneme rôzne členenie rovnými alebo zvlnenými čiarami. Môžete rozdeľovať výkres aj po šírke aj po dĺžke. Najmenej 4 a najviac 6 čiar, ktoré delia výkres. Potom do jednotlivých riadkov začneme vypisovať text, tak aby sa dotýkal horných a dolných čiar. Ak nám text porekadla...

Nachystáme si väčšie igelitové alebo mikroténové vrecúško, farebný papier podľa potreby (vid. na foto), motúzik a suché lístie. Vrecúško naplníme lístím, nie celkom doplna aby sme mohli s vrecka vytvarovať sove uši.
Tie stiahneme motúzom. Na farebný papier si predkreslíme oči, zobák a nohy....
Lepíme lepidlom... Kto sa nebojí roboty, môže sove...

Na túto úlohu potrebujeme:
výkres A4,
fixky a pastelky,
čiernu vlnu,
dve plastové očká alebo papierové očká, ktoré si vyrobíme sami.